අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.25 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilanka #live

IN FULL: The Prime Minister outlines further financial support for NSW lockdown | ABC News

The Prime Minister Scott Morrison outlines financial support for eligible NSW residents under lockdown. Subscribe: Read more: ABC News provides around the clock coverage of news events as they break in Australia and abroad, including the latest coronavirus pandemic updates. It’s news when you want it, from Australia’s most trusted news organisation. For more from… Continue reading IN FULL: The Prime Minister outlines further financial support for NSW lockdown | ABC News

News 1st: Prime Time Sinhala News – 7 PM | (27/07/2021) රාත්‍රී 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති

Subscribe us: Watch more videos: Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider. Web: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st